17 January 2020 - 22:00 Mega Konser “Akhir Kisah Cinta Si Doel” RCTI